Kontakt

Sentralbord Tokke kommune

Telefonnr.: 35075200

e-post: postmottak@tokke.kommune.no

Åpningstider sentralbord 08:00-15.30

Politi

Telefon akutt: 112

Vinje lensmannskontor: 33344400

E-post: post.sor-ost@politiet.no

Legevakt

Telefon akutt: 113

Nasjonalt legevaktnummer: 116 117(døgnope)

Tokke-Vinje legevakt: 35062555

På dagtid virkedagar blir kontaktar til legevakta frå personar som oppheld seg i Tokke, og som blir vurdert til å ha behov for legehjelp, vidareformidla til Tokke legesenter, Revahaugvegen 4, 3880 Dalen. Tlf 35 07 55 60

Besøksadresse: Vinje legekontor
1.etasje Vinje helsesenter i Åmot
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark

Tlf: 35055400 kl 08.30-15.00 måndag-fredag

Tlf: 116111 frå 16.00-08.00 i helger og høgtider. Barnevernvakta i Grenland.

Epost: post.barnevern@vest-telemark.no

Post og besøksadresse:
Barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
Granlivegen 1 A
3850 Kviteseid

Psykisk helse og rus

Tlf: 35075500

Helsestasjon

Tlf 35075550

Helsestasjonen ligg ved Helsesenteret på Dalen
Meir om Helsestasjon for ungdom

Jordmor

Kommunal jordmor
Tlf: 35075550

Jordmorvakta
Døgnkontinuerlig jordmorvakt i Seljord
Tlf: 35021624

SLT-koordinator

Telefonnr.: 35075547  e-post: mona.haugen@tokke.kommune.no Adresse: Revahaugvegen 6, 3880 Dalen(Ved helsesenteret på Dalen) Stad Kontortid: 08-15.30

Fysioterapeut

Kommunal fysioterapeut
Tlf: 35075555

Besøksadresse:
Revahaugvegen 4, 3880 Dalen

Ergoterapeut

Kommunal ergoterapeut
Tlf: 35075542

Besøksadresse:
Revahaugvegen 4, 3880 Dalen

Barnehagar

Dalen Barnehage
Tlf: 35075272

Høydalsmo Barnehage:
Tlf: 35075290

Pedagogisk rådgjevar:
Dagny Skjelbreid
Tlf: 35075229

Skule

Tokke skule:
Tlf. 35075310

Høydalsmo skule:
Tlf: 35075600

Vest -Telemark skule:
Tlf: 35919700
Epost: vest-telemark.vgs@t-fk.no
Heimeside

Ungdomsklubb

Klubbleiar:

Tor Øystein Gravdal

Mob. 975 39 809

Følg oss på Facebook

Besøksadresse:

Elvarheim, Storvegen 170. 3880 Dalen

PPT

Telefon: 35068300

Epost: ppt@vest-telemark.no

Besøksadresse: Mylletorget, Garverivegen 14, Kviteseid
Postadresse: Postboks 43, 3836 Kviteseid

http://www.vesttelemarkppt.no/

BTI-prosjektleiar

Tarjei Helle
Tlf: 35075303

Epost: tarjei.helle@tokke.kommune.no

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.
Kva har du vist du har fem femmere?