Når barn og unge treng hjelp

Det skal vera trygt og godt å veksa opp i Tokke. Av og til oppstår likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I vår kommune følgjer me BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpa dei treng.