Oversikt over fritidstilbod og tiltak frå kommunale tenester

Kommunen har ei rekke tiltak og tilbod til born og unge med ulike behov. I desse tiltaksoversiktane kan du få oversikt over kva som tilbys til den målgruppa du ser etter. Tiltaksoversiktene er fordelt etter alder.