Samhandlingsmodell

I samhandlingsmodellen finn du planar, rutinar, møtearenaer og tiltak på dei ulike nivåa i kommunen. Dette er rammene for samhandling som skal sikre at utsette barn får rett hjelp til rett tid.

Samhandlingsmodellen er delt i tre nivå. Den viser samhandling og møtepunkt i kommunen under nivåa kommunenivå, etatsnivå og individnivå.

Samhandlingsmodellen finn du her.