Samhandlingsmodell

Samhandlingsmodellen er delt i tre nivå. Den viser samhandling og møtepunkt i kommunen under nivåa kommunenivå, etatsnivå og individnivå.